Home

Federaal bestuur betekenis

Wat betekent Federaal bestuur? Hieronder vind je een betekenis van het woord Federaal bestuur Je kunt ook zelf een definitie van Federaal bestuur toevoegen 1) Met federaal wordt bedoeld wat in een federale vereniging, instelling of federale staat (een bondsstaat), betrekking heeft op het samenwerkende, ce.. Wat betekent Federaal Bestuurde Stamgebieden? Hieronder vind je 2 betekenissen van het woord Federaal Bestuurde Stamgebieden. Je kunt ook zelf een definitie van. Wat is de betekenis van Federaal? Op Ensie, Encyclopedie sinds 1946, vind je 3 betekenissen van het woord Federaal. Door experts geschreven

Betekenis Federaal bestuur - betekenis-definitie

Federaal - 3 definities - Encycl

bestuur Betekenis 'bestuur' Je hebt gezocht op het woord: bestuur. be·st u ·ren (bestuurde, heeft Betekenis 'bestuur' Je hebt gezocht op het woord: bestuur Motivering voor plaatsing op de lijst: een van de leiders van het Haqqani-netwerk, dat opereert vanuit Noord-Waziristan in de federaal bestuurde stamgebieden van. Binnen de federale overheid wordt de wetgevende macht uitgeoefend door enerzijds het federaal parlement, dat is samengesteld uit twee vergaderingen (de Kamer van. De betekenis van federale overheid vind je op deze pagina. Er werd 1 definitie van federale overheid gevonden in de Centraal bestuur door een systeem of. Het federaal administratief openbaar ambt staat dagelijks tot je dienst. Het is immers verantwoordelijk voor de uitbetaling van je pensioen, de terugbetaling van.

Federaal Bestuurde Stamgebieden vertaling in het woordenboek Nederlands - Duits op Glosbe, online woordenboek, gratis. Bladeren milions woorden en zinnen in alle talen Het Federaal Congres evenals de leden van de financiële controlecommissie verkozen en de leden van het uitvoerend bestuur aangeduid. Het Federaal Congres is.

Dit is een doorverwijspagina, bedoeld om de verschillen in betekenis of gebruik van Federaal inzichtelijk te maken. Op deze pagina staat een uitleg van de. Wat is de betekenis van een coalitie en federaal, regionaal en lokaal Een dergelijk beleidsplan is de rode draad van een bestuur en kan vaak teruggevonden. Toch is het Europese bestuur niet zuiver federaal. Hier komen weer confederale trekken om de hoek kijken. Zo bestaat de Raad van minister Het Federaal Parlement van Belgi Dit was het bestuur van Hertogdom Brabant. In de Franse Tijd zaten er een aantal rechtbanken in het paleis Bestuur op federaal niveau Federale onderwijsmateries. Vanaf 1989 is de Vlaamse Gemeenschap verantwoordelijk voor onderwijsmateries en staat bijgevolg in voor het.

Een bestuur van een vereniging is niet alleen een uitvoeringsorganisatie van de algemene vergadering, maar kent terdege ook eigen bevoegdheden In het bestuursdecreet (opent in nieuw venster) werd één globale regeling uitgewerkt voor de passieve en de actieve openbaarheid van bestuur voor alle.

Wat betekent federaal minister? Op deze website helpen we je graag met de betekenis van alle Nederlandse woorden. Ook met de betekenis van federaal minister >> LEES. Deze kent slechts één regering, voor het centrale bestuur, waarin hij zijn gedachten over een verenigd en federaal Europa uiteenzet. Meer pragmatisch,. Na de verkiezingen van 26 mei wil de N-VA opnieuw federaal besturen. De Vlaams-nationalisten leggen daarbij het confederalisme op tafel Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be. PBM; Werken bij ons; Over ons; Wetgeving; Publicaties en statistieken; Ongevallen en incidente

Betekenis Federaal Bestuurde Stamgebiede

Nederland wordt sterker in een federaal Europa. Een federaal Europa waarin burgers rechtstreeks hun bestuur, in Europa en in hun land,. Betekenis van 'bestuur' inclusief synoniemen en voorbeeldzinnen. Over deze site. Onze missie is om taal & naslagwerken voor iedereen toegankelijk maken

Het Federaal Bestuur probeert zich te beperken tot de kern van de zaak en waakt erover dat het beleid dat door de AV is vastgelegd,. digheid en de positie van de voorzitter. Paragraaf 5 behandelt de betekenis van de Wet Bestuur en Toezicht en toepassing van de one-tier board als bestuursmodel Hij houdt een pleidooi voor een echt federaal België. Ik wil dit land opnieuw meer federaal maken, maar dan in de authentieke betekenis van het woord De regeringsleiders herbevestigden in Brussel dat een federaal Europa maar om die reden nog niet zonder politieke betekenis. (besturen) horen die uit te.

Wat is de betekenis van Federaal - ensie

Wat betekent federaal? WatBetekentHet

Betekenis Zelfstandig naamwoord. furlough. a temporary leave of absence from military duty . Werkwoord. to furlough. grant a leave to . to. Twaalf leden van de Raad van Bestuur worden aangewezen door de Van 1988 tot 1992 was hij Federaal Minister van tewerkstelling en Arbeid en tussen 1992 en. Zie ook: bestuur, bestuurder, directie, managementteam, chief executive officer. Tip anderen Tweeten : Voorgaand begrip: gedekte warrant: Alle begrippen Letter G Op vrijdag 11 augustus werd er in het Belgisch Staatsblad een koninklijk besluit gepubliceerd betreffende de benoeming van de leden en de voorzitter van onze Raad van. Dit recht werd geopend door de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur en meer in het bijzonder door de oprichting van de Commissie voor de.

Openbaarheid van bestuur - Wikipedi

Onze raad van bestuur (RvB) is evenwichtig samengesteld uit vertegenwoordigers van de overheid, de belangrijkste actoren uit de gezondheidszorg, de ziekte.. Vertalingen federaal parket NL>EN . federaal parket: federal prosecutor`s office: Bron: Download IATE, European Union, 2017. Voorbeeldzinnen met `federaal parket Betekenis van Geert met info over bekende (1951) is een Vlaamsgezind politicus die federaal volksvertegenwoordiger was voor de Binnenlands Bestuur,.

Federaal - de betekenis volgens Liek Mulder - ensie

 1. Votre enfant habite à Bruxelles ? Continuez votre visite sur www.famifed.b
 2. Finaal Federaal? De betekenis van federaties en federalisme voor het... (2001) Pagina N.S.II Sub-nationaal bestuur: Date issued: 2001-01-01: Access: Restricted.
 3. Federaal agentschap voor beroepsrisico's. Nederlands. Agence fédérale des risques professionnels. Français. Information auf Deutsch; Information in English.
 4. Een one-tier board is een eenlaags bestuursmodel waarin toezichthouders en directie in één bestuur zitten. Lees wanneer en hoe u een one-tier board opricht
 5. Myria wordt beheerd door een raad van bestuur samengesteld uit de leden die het het federaal parlement op 24 april 2014 heeft aangewezen om te zetelen in de federale.

België, een federale staat Belgium

Dit federaal parlement en deze federale regering hebben een aantal bevoegdheden zoals defensie, justitie, sociale zekerheid,. Federaal. de wet van 10 mei Gelijke Kansen Agentschap Binnenlands Bestuur Vlaamse Overheid Herman Teirlinckgebouw Havenlaan 88 bus 70 - 1000 Brussel. Tel: 02 553. Title: Vervanging van een lid van de raad van bestuur van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg Author: Door Els Cleemput Keyword

Lijst met openbare besturen openbaarheidvanbestuu

 1. Bij grote (private) organisaties is er bij een federaal bestuur regelmatig overleg tussen het IT-management en directeuren en verantwoordelijke
 2. Betekenis 'besturen' Je hebt gezocht op het woord: besturen. be·st u ·ren (bestuurde, heeft bestuurd) 1 in een bep. richting laten gaan 2 de leiding van iets hebben.
 3. Het dagelijks bestuur bestaat uit een aantal leden van het algemene bestuur. Het DB zorgt voor de aansturing van de organisatie. Betekenis Dagelijks bestuur

Op 1 januari 2019 trad het nieuwe bestuursdecreet in werking en dat brengt ook enkele veranderingen met zich mee op het vlak van openbaarheid van bestuur

De VS heeft een federaal bestuur, dat wil zeggen dat de hele VS een bestuur heeft van een uitvoerende, wetgevende en rechtsprekende macht ,. Tłumaczenie Federaal Bestuurde Stamgebieden w słowniku niderlandzko-polski w Glosbe - wielojęzycznym darmowym słowniku online De leden van de raad van bestuur van het Federaal Migratiecentrum en van de federale kamer van de raad van bestuur van het Interfederaal Gelijkekansencentru

Meer weten over decharge voor de VvE, lees dit artikel Decharge aan het bestuur van de Vereniging van Eigenaren van Maarten den Ouden. Betekenis. Het woord. Besturen van een stichting of vereniging In dit document wordt ingegaan op een aantal aspecten die van belang zijn bij het goed besturen van een stichting of vereniging Federaal Bestuurde Stamgebieden en el diccionario de traducción neerlandés - español en Glosbe, diccionario en línea, gratis. Busque palabras y frases milions en. Het bestuur tijdens de bezitting was geregeld door rijkscommissaris Arthur Scyss-Inquard. Hij had 1500 bestuursambtenaren, het tuiste leger en Duitse politie agenten.

Title: Vervanging van een plaatsvervangend lid van de raad van bestuur van het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg Author: Door Audrey Dorig Unable to find web object file 'NL/agoriav3/nl/Federaal/Raad-van-Bestuur' Een algemene maatregel van bestuur (AMvB) is een besluit van de regering waarin regels uit een wet verder worden uitgewerkt. Voordeel is dat niet alle Het College van Bestuur (CvB) heeft de algemene leiding over de Hogeschool van Amsterdam

federaal betekenis en definiti

Federaal Bestuurde Stamgebieden de traduction dans le dictionnaire néerlandais - français au Glosbe, dictionnaire en ligne, gratuitement. Parcourir mots et des. Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding wordt in 2014 hervormd tot een interfederaal Gelijkekansencentrum en een federaal Migratiecentrum Dossier verkiezing federaal bestuur en Algemene Raad - opac.amsab.b bestuur: (bedrijfskunde) de leiding van een organisatie, de verzameling manager

Burger en Bestuur. Onderwerpen: relatie burger-bestuur en bestuurlijke vernieuwing, kwaliteit van de dienstverlening, bestuurszaken, regiozaken,. monistisch bestuursmodel: Model waarbij de taken van het bestuur van een onderneming (directie) en het houden van toezicht en het geven van advies (commissarissen) in. De term algemene vergadering heeft een dubbele betekenis, Het bestuur is hier volkomen vrij in en dat kan, als dat in de ogen van de algemene vergadering niet. De meest directe Nederlandse vertaling van governance is 'bestuur' of 'besturen'. Maar met de betekenis van 'guberno' in het achterhoofd, weten we dat het. Decharge verlenen bestuur Decharge verlenen - betekenis. Door decharge verlenen doet de vennootschap afstand van een vorderingsrecht op een bestuurder

Gratis woordenboek Van Dal

 1. der voelbaar dan federaal het geval zou.
 2. Welke rechtspersonen zijn er? Lees verder voor de betekenis, Is het bestuur hoofdelijk aansprakelijk of is het bestuur een privaatrechtelijke rechtspersoon
 3. Woord(en) van titel : Woord(en) van tekst :.
 4. g een sensibiliseringsbrief van Fedris.
 5. Woorden die (ongeveer) hetzelfde betekenen als 'bestuur', met toelichting en mogelijkheden om verder te zoeken
 6. Een shift in het Antwerpse bestuur zal ook Vlaams en federaal misschien wel gevolgen hebben. Misschien niet onmiddellijk, maar zeker binnen zes maanden

Federaal Bestuurde Stamgebieden - definitie - Nederland

Gedeeld Gezag: Recht, bestuur en democratie in federaal perspectief: Published in: Europees recht: algemeen deel. - 5e druk, p.417-440. Author: Eijsbouts, T. Definitie van RVB, wat betekent RVB, wat betekent van RVB, Raad van Bestuur, RVB staat voor Raad van Bestuur Het bovenstaande is een van RVB betekenissen bestuur synoniemen - Nederlands passende woorden voor bestuur Betekenis: beleid. beleidslijnbestuurpolitiek strategie aanpak. 2 . Betekenis: beheer Het bestuur van de vennootschap wordt in belangrijke mate gestuurd door diverse wettelijke regels, die enerzijds de dwingende krijtlijnen vastleggen en anderzijds.

De federale overheid Belgium

 1. Benieuwd naar de betekenis van statutair bestuur? Lees hier dan verder, de specialisten van AMS Advocaten leggen het aan u uit
 2. De betekenis van een organisatie van gehandicapten : rapport van de Commissie van Advies ingesteld door het bestuur van de Nederlandse Katholieke Invalidenbond : deel.
 3. Nederland verdient een open debat over de voor- en nadelen van een federaal Europa. Als het aan Brussel ligt, komt dat er nu snel. Maar niet zonder.

bestuur inhoud hoorcollege openbaar bestuur en bestuurskunde.....2 openbaa Collegiaal bestuur is een vorm van meerhoofdig bestuur. Besluitvorming vindt plaats door consensus (dat een beslissing een breedgedragen overeenstemming heeft) bestuur laat zich controleren op zijn functioneren en is daar op aanspreekbaar. Zo ontstaat de nodige 'hygiëne' in de organisatie. Nederlandse code voo

De raad van bestuur (RvB) heeft de dagelijkse leiding van de onderneming en is verantwoordelijk voor het beleid. Het is het hoogste leidinggevende orgaan i Het bestuur wordt door de vergadering van eigenaars al dan niet uit de leden benoemd en kan te allen tijde door haar worden geschorst of ontslagen,. Ter gelegenheid van de Kenniskamer adaptief bestuur van 8 februari 2018, In het eerste deel wordt ingegaan op de betekenis van adaptiviteit Wetgeving met de rechten en plichten omtrent het bestuur van een vereniging. dat de overeenkomsten met de leden slechts van ondergeschikte betekenis zijn..

federale overheid betekenis en definiti

 1. Federaal klimaatbeleid. Het federaal klimaatbeleid hoopt in het bijzonder de Belgische reductiedoelstellingen voor de uitstoot van broeikasgassen te verwezenlijken
 2. De raad van bestuur is het hoogste orgaan van een bedrijf of organisatie. Daarbij kan het gaan om een organisatie die naar winst streeft, of een non-profit organisatie
 3. VISEREN EN REGISTREREN - RIZIV 5 Federaal Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu Bestuur der gezondheidszorgen Antwerpen Provincial
 4. Recente publiekrechtelijke ontwikkelingen opsamenwerkingsgebied getoetst aan deuitgangspunten van verlengd lokaal bestuur. betekenis voor wat betreft.
 5. Benieuwd naar de betekenis van raad van De RVC dient toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de rechtspersoon Het BW.
 6. Dit niveau omvat heel België. Voor het federaal niveau staan de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat in voor het stemmen van wetten

De luchthavenuitbater Brussels Airport herschikt zijn raad van bestuur. Olivier Vanderijst, de topman van Waalse investeringsmaatschappij SRIW, vertrekt De raad van bestuur bepaalt, in naam van alle aandeelhouders en op voorstel of advies van het directiecomité, de strategie en het algemene beleid van de vennootschap. Deze betekenis heeft decharge ook in het Decharge kan door de vergadering van eigenaren worden verleend aan het bestuur van haar VvE. Vereniging van Eigenaren Het Federaal Voedings- en Gezondheidsplan Het Federaal Voedings- en Gezondheidsplan (FVGP), uitgewerkt in navolging van het Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan. Zondag 26 mei trekken we naar de stembus. Maar welke partij houdt rekening met ondernemers? UNIZO-topman Danny Van Assche legde kopstukken van elke partij een aantal. 1) Met federaal wordt bedoeld wat in een federale vereniging, instelling of federale staat (een bondsstaat), Synoniem: bondsstaatfederaal parlement ( wetge

populair: